Zde uveřejňujeme zprávu o podnikatelské činnosti 30 dnů před konáním valné hromady

Zpráva o podnikatelské činnosti 2020 odkaz zde


Made with ‌

Website Design Program